Presentació

Quina funció social vol tenir aquest blog?

Aquest blog neix de la necessitat d’apropar a la ciutadania les meves recerques històriques sobre el poble Fortià, situat al mig de la plana empordanesa.

En qualsevol comunitat és necessari donar un contingut de qualitat que posi en valor el patrimoni immoble, moble i immaterial que configura la seva història, la seva gent i les seves institucions. Sense cap contextualització, molt sovint, el patrimoni es torna volàtil, perd importància i s’acaba diluint amb el pas del temps. Per tant, des d’aquest petit racó es farà el possible per aconseguir universalitzar el coneixement de la història fortianenca entre els seus veïns perquè entenguin, valorin i estimin el seu entorn.

Vista del municipi de Fortià
Vista del poble (13/06/1988). Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Joan Segur)
Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close